14. konferencija evropskih regija i gradova – IRE

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji učestvovalo je na godišnjoj konferenciji evropskih regija i gradova, koja je organizovana u svrhu aktuelnih tema za regije i gradove Evrope, a koja se odnosi na buduće strategije i izazove u politici i ekonomiji.

Ova konferencija svake godine okuplja oko 250 političkih i privrednih donosica odluka iz različitih regija Evrope. Na ovogodišnjoj 14. konferenciji evropskih regija i gradova učestvovali su međunarodni eksperti na temu „Evropa 1918-2018-2118“, kao i u trodnevnim panel diskusijama u oblastima “Supsidijarnost  i Evropa”, “Šta je proizašlo iz Evrope njenih osnivača”, “Odlazak sa sela”, “Digitalizacija”, “Budućnost Evrope” i “Energetsko snabdjevanje”.

Pored velikog broja govornika, na konferenciji su učestvovali i EU Komesar Johannes Hahn, AdR Predsjednik Karl-Heinz Lambertz, Guverner Salcburga Wilfried Haslauer , kao i savezna ministrica Juliane Bogner-Strauß Elisabeth Köstinger.