Posjeta ministra Savanovića Beču

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović učestvovao je na konferenciji „Socijalno partnerstvo i stručno osposobljavanje u Dunavskoj regiji“, koju je organizovao Savez sindikata Austrije.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je da u Republici Srpskoj mora biti socijalnog dijaloga iz kojeg niko nema pravo da izađe, ali koji bi u narednom periodu trebalo da bude podignut na viši nivo.

Učešćem na konferenciji, ministar Savanović naglasio je da bez socijalnog dijaloga između sindikata, Unije poslodavaca, Privredne komore i ministarstava praktično nema organizacije života, te da je socijalni dijalog posebno razvijen u razvijenim zemljama kakva je Austrija, a što za posljedicu ima razvijenu privredu, bolje obrazovanje i veći stepen zapošljavanja mladih ljudi.

Konferencija je imala za cilj da upozna svih 14 zemalja koje pripadaju Dunavskoj regiji o socijalnom dijalogu i stručnom usavršavanju, u smislu zapošljavanja mladih ljudi, i dualnom obrazovanju na relaciji poslodavci – škola. Na ovom veoma poučnom skupu bilo je prilike za razmjenu iskustava u Austriji, u smislu da se ova iskustva dobro prouče i pokušaju primijeniti na naš prostor, Republici Srpskoj.

Poslije zvanične posjete konferenciji ministar rada i boračko- invalidske zaštite Republike Srpske, Milenko Savanković sastao se takođe šefom Predstavništva Republike Srpske u Beču, mr. Mladenom Filipovićem.