Uspješno održana prva poslovna posijeta učesnika treninga WKO iz Republike Srpske, Beču

U maju 2015 godine, institut WIFI-IKT u saradnji sa Predstavništvom Republike Srpske u Austriji i CARD agencijom iz Banja Luke održao je treninge za privrednike i predstavnike institucija iz Republike Srpske. Treninzi su održani u Banja Luci sa ciljem da se polaznicima obezbijede i prenesu dodatna znanja i iskustva koja mogu doprinijeti unapređenju poslovanja u saradnji sa Austrijom u spoljno-trgovinskoj razmjeni ili za partnerstvo u projektima finansiranima od strane EU. Predavači su ovom prilikom doputovali iz Austrije.

Prvi dan posijete posvećen je privrednoj – B2B platformi koja je održana u prostorijama Privredne komore u Beču. Privredna komora Austrije je u nekoliko navrata ranije informisala svoje članove o firmama iz Srpske koje su došli u ovu posijetu. Informacije su prikupljene još u toku treninga na osnovu upitnika koji je svaki učesnik morao detaljno da ispuni a koji se odnosi na sam profil firme ili institucije u kojoj je zaposlen kao i vrstu saradnje koju želi da ostvari u Austriji.

Pored privredne – B2B platforme za sve učesnike koji su u austrijskoj predstavnici boravili pet dana dogovoreni su i pojedinačni sastancima sa firmama iz odgovarajuće oblasti. Učesnici iz Republike Srpske još u toku treninga mogli su sami da izaberu firme u Austriji iz sfere njihovog interesovanja kao i da prihvate predloge Privredne komore Austrije.

Kao najinteresantniji sektori za partnere iz Austrije izdvajaju se građevinska i metalska industrija te tekstilana i prehrambena industrija, kao i saradnja sa institucijama iz oblasti poljoprivrede.

Privredne platforme i sastanci ovog tipa omugućavaju privrednicima i institucijama iz Austrije da se u direktonom kontaktu upoznaju sa mogućim partnerima iz Republike Srpske.

Sledeća posijeta privrednika i Institucija iz Republike Srpske Austriji planirana je za kraj 2015 godine a ponovo ce uključivati pripremne treninge za sve zainteresovane.