Otvoren prvi Mikrosoft Inovacioni Centar u Banja Luci

U ime Vlade Republike Srpske, Ministar nauke i tehnologije, Jasmin Komic I director kompanije Mikrosoft za BiH, Omar Krivosija, potpisali su memorandum o razumijevanju i osnivanju Microsoft Inovacionog Centra (MIC), koji će biti otvoren u sklopu Centra za inovaciju Banja Luka.

„Primarna svrha Mikrosoft Inovacionog Centra je da poveća stepen korištenja informacionih i komunikacionih tehnologija i da se kreira saradnja između akademske zajednice radi razvijanja i većeg korištenja informacionih tehnologija i podsticanja razvoja, kao i kreiranja kompanija baziranim na informacionim tehologijama“, rekao je Komić.

Svi inovacioni centri imaju svrhu kreiranja novih poslova, novih radnih okruženja, novih kompanija i inovativnih rješenja, a ciljna grupa jesu mladi ljudi. Komić je naglasao da je Vlada Republike Srpske pokrenula ovaj projekat kako bi pomogla mladima, da što prije steknu znanja potrebno za angažman na radnom tržištu.

Direktor Mikrosofta za BiH, Krivosija je izrazio veliko zadovoljstvo u otvaranju prvog Mikrosoftovog Inovacionog Centra u Banja Luci,, koji bi mogao dodatno da pomogne mladima i start-up kompanijama, a isto tako spriječi mlade generacije da odlaze iz Bosne i Hercegovine.