Upitnik za firme iz Republike Srpske

Ovaj upitnik je namijenjen zainteresovanim firmama/kompanijama iz Republike Srpske koje žele da ostvare saradnju sa firmama/kompanijama iz Austrije tj. da plasiraju svoju robu i usluge na tržište Austrije i pronađu partnere za saradnju.

Informacije koje predate će biti dodatno obrađene, prevedene i postavljenje kao dio Poslovnog registra na stranici Predstavništva Republike Srpske u Austriji.

Nakon ispunjavanja ovog formulara, molimo Vas da pošaljete slike koje bi isto tako mogli staviti u sekciju koja opisuje Vašu kompaniju.

Upitnik je dostupan samo na srpskom jeziku.

Ispuni upitnik