Razgovori u Beču o jedinstvenim udžbenicima za srpske škole

U Beču je održan sastanak o zajedničkim udžbenicima za sve srpske škole u Austriji na kojem je prisustvovao g. Filipović, šefa Predstavništva Republike Srpske u Austriji, profesor Srđan Mijalković, predsjednik „Prosvjete“ u Austriji, kao i g. Đenić, v.d. direktora JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a.d. Istočno Novo Sarajevo.

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji od 2018. godine realizuju brojne slične aktivnosti u okviru projekta „Njegujmo srpski jezik“.

Sagovornici su se složili da je pitanje jedinstvenih udžbenika za sve srpske škole u Austriji veoma značajno, posebno jer su ideju podržale i realizuju Predstavništvo Republike Srpske u Austriji, Ambsada Republike Srbije u Austriji te Srpska pravoslavna crkva i SPKD „Prosvjeta“.

Domaćini su Đenića upoznali sa činjenicom da učenici srpskog porijekla trenutno pohađaju nastavu u šest naših škola u Austriji.

G. Đenić pozdravio je sve aktivnosti na realizaciji ovog projekta i ponudio stručnu i tehničku pomoć u realizaciji ovog projekta čiji je cilj da se do početka nove školske godine obezbijede svi udžbenici za učenike srpskih škola u ovoj zemlji.

Više informacija: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo