Pomozite Republici Srpskoj uplatom u Fond solidarnosti

Imajući u vidu trenutnu situaciju u Republici Srpskoj izazvanu pojavom i širenjem novog virusa korona COVID-19, kao i potrebu da se, s ciljem sprečavanja daljih štetnih posljedica, obezbijede značajna finansijska sredstva, Vlada Republike Srpske je reaktivirala djelatnosti Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske, odnosno Republički štab za vanredne situacije, od prve pojave virusa korona, pored brige za zdravlje stanovništva, koje je prvi prioritet u ovoj situaciji, posebnu brigu je posvetila analizi stanja u privredi, sa akcentom na one djelatnosti koje su direktno pogođene odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

Podrška stanovništvu i privredi je osnovni razlog zbog kojeg je reaktivirana djelatnost Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, s obzirom na to da je sprovođenje mjera za sprečavanje širenja virusa korona na teritoriji Republike Srpske dovelo do poteškoća koje privredni subjekti imaju u svom poslovanju.

Sredstva prikupljena u Fondu biće iskorištena za sanaciju štetnih posljedica izazvanih novim virusom korona, za oporavak privrede Republike Srpske, kao i za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

S tim u vezi, Vlada Republike Srpske, posredstvom Predstavništva u Republici Austriji, apeluje na privredne subjekte i naše građane koji žive i rade u Austriji da se, u skladu sa svojim mogućnostima, odazovu ovoj akciji i na taj način pruže podršku svojim sunarodnicima u Republici Srpskoj.

Brojne institucije, kompanije i pojedinci u Republici Srpskoj su se već uključili u borbu za saniranje posljedica izazvanih epidemijom, a sve uplate u Fond vrše se po principu dobrovoljnosti i solidarnosti. Više informacija o dosadašnjim uplatama u Fond solidarnosti možete pronaći na linku.

Uplate u Fond solidarnosti mogu vršiti fizička i pravna lica, iz Republike Srpske i inostranstva, a sve zainteresovane pozivamo da u skladu sa svojim mogućnostima izvrše uplate u Fond i daju svoj doprinos naporima nadležnih organa Republike Srpske za izlazak iz krize uzrokovane pandemijom.

Ministarstvo finansija Republike Srpske je otvorilo račune Fonda solidarnosti z posebne namjene za saniranje posljedica korona virusa. Sva fizička i pravna lica, koja su u prilici da pomognu Republici Srpskoj da se izbori sa posljedicama korona virusa, svoje uplate mogu izvršiti na jedan od sljedećih računa (RPN- Fond solidarnosti):

ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA OTVOREN JE DEVIZNI RAČUN:

Nova banka a.d. Banja Luka  BA395551101000275797 (EUR)

Detalje za uplate iz inostranstva možete pronaći na linku.

Za uplate u Republici Srpskoj:

NLB  banka a.d. Banja Luka:   562-099-81260706-37  (KM)

Naša banka a.d. Banja Luka:  554-004-00000439-72  (KM)

Unikredit banka a.d. Banja Luka:  551-790-22207349-49  (KM)

Komercijalna banka a.d. Banja Luka: 571-010-00002383-93 (KM)

Nova banka a.d. Banja Luka:   555-090-00137261-52 (KM)

Fond solidarnosti je pravni sljedbenik fonda solidarnosti koji je Republika Srpska osnovala nakon katastrofalnih poplava 2014. godine. Nadležnost novog Fonda je upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima za obnovu Republike te uspostavljanje i vođenje jedinstvenog registra šteta.

Fond se može finansirati iz posebnog doprinosa za solidarnost, poreskih prihoda koji se za tu namjenu plaćaju po posebnim zakonima, domaćih i inostranih donacija, budžetskih sredstava koja uključuju domaće i strane zajmove i kredite, budžeta lokalnih zajednica, sredstava dobijenih prodajom imovine stečene u krivičnom djelu i iz drugih izvora. Fond solidarnosti kvartalno podnosi izvještaj Vladi Republike Srpske, a Vlada godišnji izvještaj podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske.