Prijava za online trening

U ovom trenutku se nije više moguće prijaviti za treninge koji treba da se održe 18.03. 2021. godine.