Trening za privrednike iz Istočnog Sarajeva

U saradnji sa Gradom Istočno Sarajevo, Predstavništvo Republike Srpske u Austriji organizovalo je danas trening za izvozno orijentisane poslovne subjekte iz ove lokalne zajednice, a koji su zainteresovani da uspostave kontakte i saradnju sa tržištem Austrije.

Tokom treninga su prezentovani načini i metode ostvarivanja poslovne saradnje sa privrednim subjektima u Austriji, kao i modaliteti podrške koje domaćim preduzetnicima nudi Predstavništvo Republike Srpske u Austriji.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji, Mladen Filipović, rekao je da je u protekle dvije i po godine, na ovaj način, obezbijeđeno više od 12,5 miliona KM investicija, te da svi poslovni subjekti iz Republike Srpske koji žele da svoje proizvode i usluge plasiraju u Austriju mogu da računaju na podršku Predstavništva Srpske.

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji, prema riječima Filipovića, može da obezbijedi direktne kontakte domaćih firmi sa kompanijama iz Austrije, te da pruži potrebne savjete i logističku podršku lokalnim preduzetnicima.

U okviru mjera podrške privredi Republike Srpske, te radi prevazilaženja izazova koje je prouzrokovala pandemija virusa korona, Predstavništvo u Austriji tokom 2021. godine organizuje seriju treninga u saradnji sa opštinama i gradovima širom Republike Srpske. Treninzi su prije svega namijenjeni vlasnicima malih i srednjih preduzeća, visokom i srednjem menadžmentu i preduzetnicima u organizacijama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovne saradnje sa  firmama  iz Austrije.