Predstavništvo prisustvovalo 46. Ekonomskoj konferenciji u Beču

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji prisustvovalo je 2. i 3. maja u hotelu „Marriott“ u Beču  46. Ekonomskoj Konferenciji povodom dvadeset godina od uvođenja eura kao zajedničke i zvanične valute Evropske unije. Na konferenciji su učestvovali članovi prestižnih političkih i ekonomskih organizacija.

Organizatori ovog međunarodnog događaja, Austrijska Nacionalna banka i Divizija za komunikacije i finansijsku pismenost, ugostili su govornike koji su predstavnici pomenutih organizacija kao što su OECD-a, Evropska Centralna Banka, Evropska Komisija, Ministarstvo finansija Austrije itd.

Govornici su održali prezentacije prisutnima na temu najvažnijih aspekata Evropske unije u poslednjih 20 godina. Neke od tema su bile razvoj Evropske ekonomske i monetarne unije, prevazilaženje ekonomske krize od 2007 do 2009 zahvaljujući institucijama EU, zadovoljno iznijeli podatak da 74% Evropljana podržava euro itd. Ministar finansija Austrije najavio je smanjenje poreza u Austriji koji su veoma visoki u odnosu na ostale države Evropske unije.