Prezentacija vinarija u Beču

U Beču, 25. aprila organizovana je prezentacije vina iz BiH u organizaciji Ambasade BiH. Iz BiH je učestvovalo 7 vinarija: Anđelić, Tvrdoš, Vukoje, Vinarija Čitluk, Carski vinogradi, Nuić i Tatarević.

Prezentacije je imala veliki značaj u produbljivanju poznanstva tržišta Austrije sa kvalitetnim vinima i iskusnim vinarima iz cijele BiH u svrhu šire komercijalizacije na austrijskom tržištu.

Događaju je prisustvovalo 200 predstavnika privrednog, političkog i diplomatskog života Austrije.

Prezentacija je naišla na vrlo dobar prijem svih prisutnih, gdje je dodatno naglašeno da je za uspješan plasman, kao i komercijalizaciju potrebno povećati marketinške aktivnosti i nastojati povećati broj distributera i poslovnih partnera.

U organizaciji je pored Ambasade BiH učestvovalo i Predstavništvo Republike Srpske, kompanija Wines of Illirya, koja već ima dugogodišnje iskustvo sa plasiranjem vina iz BiH na tržištu Austrije i SAD, kao i Webster Vienna Private University, koji je bio domaćin ove divne manifestacije.