Njegujmo srpski jezik

 

 

 

 

 

 

Saglasnost za obradu ličnih podataka u svrhu projekta "Njegujmo srpski jezik". Ovu saglasnost možete u bilo kojem trenutku da opozovete upućivanjem pisma na: Vertretung der Republika Srpska in Republik Österreich Fichtegasse 5/2a 1010 Wien ili na imejl adresu office@rep-srpska.at. Podaci mogu da budu korišteni do Vaše odjave.
Saglasnost za obradu ličnih podataka u svrhu kontaktiranja povodom aktivnosti Predstavništva R.S. u Austriji, kao i obavještenja o budućim dešavanjima. Ovu saglasnost možete u bilo kojem trenutku da opozovete upućivanjem pisma na: Vertretung der Republika Srpska in Republik Österreich Fichtegasse 5/2a 1010 Wien ili na imejl adresu office@rep-srpska.at. Podaci mogu da budu korišteni do Vaše odjave.