Servisi

Predstavništvo je osnovala Vlada Republike Srpske s ciljem da za interese i potrebe Republike Srpske obavlja poslove na unapređenju ekonomske, naučno-tehničke, kulturne, socijalne, informativne, prosvjetne, sportske i druge saradnje sa subjektima u Republici Austriji.

Osnovna težnja Predstavništva je ostvarivanje i razvoj ukupne institucionalne i druge saradnje između Republike Srpske i Republike Austrije. Predstavništvo teži da postane reprezentativan privredno-kulturni centar Republike Srpske u Austriji koji predstavlja i promoviše sve potencijale i resurse Republike Srpske te stoji na raspolaganju da:

Informiše Vladu, privredu kao i stanovništvo Republike Srpske

Savjetuje i pruža podršku pri uspostavljanju kontakta sa institucijama, privrednicima, organizacijama i agencijama u Austriji,

Promoviše Republiku Srpsku u Austriji,

Uspostavlja saradnju sa drugim predstavnicima i institucijama u Austriji.