Servisi

Predstavništvo Republike Srpske obavlja poslove za potrebe Republike Srpske u oblastima privredne, naučno-tehničke, kulturne, prosvjetne, socijalne, informativne, sportske i druge saradnje sa subjektima u Repubici Austriji i odnose se na:

  • Razvoj i unapređivanje saradnje sa privrednim subjektima Republike Srpske i Republike Austrije
  • Promociju privrednih potencijala i podsticanja ulaganja u privredu Republike Srpske
  • Organizaciju konferencija, seminara, poslovnih foruma i promotivnih skupova u Republici Austriji, radi podsticanja izvoza robe i usluga iz Republike Srpske
  • Podsticanje zajedničkih razvojnih projekata i programa između privrednika i drugih pravnih lica u Republici Srpskoj i Republici Austriji, koji su zasnovani na principima partnerstva i kooperacije
  • Uspostavljanje i koordinaciju unapređivanja saradnje u oblastima naučnotehničkih odnosa Republike Srpske i Republike Austrije
  • Prezentaciju kulturne baštine i savremenog kulturnog stvaralaštva Republike Srpske
  • Promociju sporta Republike Srpske, praćenje i unapređivanje stanja u toj oblasti
  • Druge poslove u interesu u za potrebe Republike Srpske, u skladu sa njenim ustavnim nadležnostima.