Servisi

Predstavnistvo je osnovala Vlada Republike Srpske s ciljem da za interese i potrebe Republike Srpske obavlja poslove na unapređenju ekonomske, naučno-tehničke, kulturne, socijalne, informativne, prosvjetne, sportske i druge saradnje sa subjektima u Republici Austriji.

Osnovna teznja Predstavnistva je ostvarivanje i razvoj ukupne institucionalne i druge saradnje između Republike Srpske i Republike Austrije. Predstavnistvo tezi da postane reprezentativan privredno-kulturni centar Republike Srpske u Austriji koji predstavlja i promoviše sve potencijale i resurse Republike Srpske te stoji na raspolaganju da;

Informise Vladu, Upravo, privredu kao i stanovnistvo Republike Srpske

Savjetuje i pruza podrsku pri uspostavljanju kontakta sa institucijama, privrednicima, organizacijama i agencijama u Austriji,

Promovise Republiku Srpsku u Austriji,

Uspostavlja saradnju sa drugim predstavnicima i institucijama u Austriji.