Banja Luka Invest Real Estate EXPO 2017

Više informacija na www.blire.biz

Ukoliko želite da ponudite ili kupite nekretninu, tražite projekat u koji biste investirali ili je Vaše poslovanje vezano za razvoj investicionog tržišta i nekretnina, BLIRE je pravo mjesto da se povežete sa ključnim igračima, razvijete i unaprijedite poslovanje i steknete vrijedne kontakte.

BLIRE vam pruža:

Predstavljanje i promociju nekretnina, firmi i usluga najširoj publici
Prodaju ili kupovinu željene nekretnine
Nove poslovne partnere i proširivanje poslovanje
Direktan kontakt sa donosiocima odluka iz najvećih lokalnih i regionalnih investitorskih i konsultantskih kuća, građevinskih firmi, kreditnih institucija
Direktan kontakt sa predstavnicima osiguravajućih kuća i informacije o osiguranju nekretnina i potencijalnim rizicima
Ponudu subvencija i drugih vidova podrške od strane javnih institucija
Informacije o najpovoljnijoj cijeni nekretnina kao i najpovoljnijih bankarskih kredita
Relevantne informacije o mogućnostima za investiranje
Informacije i savjeti u domenu legalizacije objekata
Predstavljanje usluga projektnih biroa za arhitektonske i inženjerske djelatnosti, a na njihovim štandovima moći ćete dobiti sve vrste tehničkog savjetovanja
Značajne informacije o djelatnostima izvođenja i projektovanja građevinskih objekata imate priliku saznati na infopultovima mnogih domaćih i regionalnih građevinskih firmi
Upoznavanje se sa planovima, vizijama i mogućnostima za investiranje u Banjoj Luci, BiH i regionu