Prijave za nastavak projekta „Fit4Austria“

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji u saradnji sa WIFI International (Odjeljenje Privredne komore) iz Beča, Inovacionim centrom iz Banjaluke, Privrednom komorom i Razvojnom agencijom Republike Srpske, Gradom Doboj i Gradom Istočno Sarajevo objavilo je poziv za sva zainteresovana preduzeća iz sektora metaloprerade i drvoprerade (kao i iz drugih oblasti) da se prijave na projekat povezivanja preduzeća iz Republike Srpske sa privrednicima u Austriji (Fit4Austria).

Poslovno povezivanje je namjenjeno rukovodstvu i predstavnicima preduzeća koja su zainteresovana za uspostavljanje poslovne saradnje sa preduzećima iz Austrije a koja imaju interes sklapanja partnerskog odnosa i saradnje u sljedećim oblastima: izvoz, uvoz, zastupništvo, zajedničko ulaganje, itd.

Projekat će biti organizovan u dvije faze i u dvije regije Republike Srpske – Istočno Sarajevo i Doboj, a ovaj ciklus predstavlja nastavak uspješno realizovane prve faze projekta „Fit4Austria“ kada su učešće uzeli privrednici iz Banjaluke i Bijeljine.

Pripremna obuka odabranih preduzeća iz Republike Srpske će se sastojati od dva modula – obuka iz oblasti „Međunarodni – brend marketing, strateško planiranje i upravljanje rizicima“ i obuka iz oblasti „Poslovne komunikacija i pregovaranje u kontekstu međunarodne saradnje“.

Cilj obuke je da se polaznicima prenesu znanja koja mogu doprinijeti efikasnijem nastupu prema preduzećima u Austriji.

Polaznici koji uspješno prođu obuku dobiće mogućnost da učestvuju u organizovanom studijskom putovanju u Austriju tokom kojeg će Predstavništvo Republike Srpske u Austriji, u saradnji sa Privrednom komorom Austrije, organizovati poslovne susrete za sve učesnike programa.

Po završetku programa provešće se kratka provjera znanja u cilju dobijanja WIFI sertifikata, koji ima karakter javne isprave i validan je u cijeloj EU.

Na obuku se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj. Jedno prijavljeno pravno lice na program może poslati jednog predstavnika koji će pohađati obuku i učestvovati na poslovnim susretima u Austriji.

Učesnici koji uspješno završe obuke i steknu pravo na odlazak u Austriju plaćaju dio kotizacije koja uključuje boravak u Austriji, organizaciju poslovnih susreta, troškovi prevodioca i prevoz.

Troškove održavanja treniga, boravka u Austriji, organizaciju poslovnih susreta, prevodioce i prevoz najvećim dijelom pokriva WIFI International kao i Predstavništvo Republike Srpske u Austriji.

Prijave se dostavljaju na email: pr@rep-srpska.at, a rok za prijavu na program je 17. septembar 2023. godine.