Drugi forum dijaspore u Banjaluci

U Banjaluci je 30. i 31. maja 2019. godine održan Drugi forum dijaspore pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Forum je okupio 200 učesnika iz više od 40 zemalja.

Forumu dijapore su prisustvovali predstavnici institucija Republike Srpske i Republike Srbije, privrednici, stručnjaci iz raznih oblasti, članovi državnih, pokrajinskih i lokalnih parlamenata, univerzitetski profesori, rukovodioci kulturnih, humanitarnih i drugih organizacija i saveza, predstavniki Srpske pravoslavne crkve i mladi ljude i studenti iz Republike Srpske i dijaspore. Cilj Foruma je jačanje privredne i kulturno-naučne saradnje između Srpske i srpskog naroda u rasijanju.

„Mi posmatramo dijasporu Republike Srpske kao veliki resurs, ali smo svjesni da ona ne može da pokaže svoj puni potencijal ukoliko nije vezana uz institucije i sve aktivnosti koje činimo dugi niz godina idu ka tome da napravimo institucionalnu vezu sa našim ljudima u svijetu“, rekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović istakao je važnost što je Vlada Srpske prepoznala značaj saradnje sa dijasporom i osnovala odjeljenje za dijasporu u okviru resornog ministarstva.

Podršku u organizaciji foruma su pružili Vlada Republike Srpske, predstavništva Republike Srpske u inostranstvu i Srpska pravoslavna crkva.