Izrađena informativna brošura „Republika Srpska i dijaspora“

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju izradilo je brošuru „Republika Srpska i dijaspora“.

Cilj ove publikacije je da se unaprijedi komunikacija i dodatno podstakne jačanje saradnje sa građanima koji žive i rade u dijaspori.

Kroz brošuru će, između ostalog, dobiti informacije o načinu upisa u Registar dijaspore Republike Srpske, zajedno sa detaljnim informacijama o pogodnostima koje dobijaju svi oni koji žele da ulažu u Republiku Srpsku.

Brošura je dostupna u nastavku.