Republika Srpska jedan od pobjednika evropskih gradova i regija budućnosti za 2018/2019. godinu

Prema rangiranju fDI Intelligence (Financial Times) Republika Srpska je izabrana kao jedna od 10 malih regija budućnosti za 2018/2019. godinu, za strategiju stranih ulaganja.

Dodjela sertifikata za pobjednike biće upriličena 13. marta ove godine u Kanu, Francuska. Nesumnjivo je da će ovo priznanje i pozicija Republike Srpske značajno uticati na promociju Republike Srpske kao atraktivne destinacije za privlačenje stranih investitora.

fDI Magazine, kao centralni dio portala fDI Intelligence, koji izdaje Financial Times, je dvomjesečna publikacija, koja sadrži vijesti i informacije o stranim investicijama, čime se obezbjeđuje ažurni preled globalne investicione aktivnosti. fDI Magazine ima 15.284 aktivnih korporativnih čitatelja i informiše više donosioce odluka o najnovijim promjenama na globalnoj investicionoj mapi. Pokrenut 2001. godine, fDi Magazine je osnovan sa čvrstim ciljem da bude vodeći naslov za poslovanje u uslovima globalizacije.

Služba za odnose sa javnošću