Upitnik za poslovni registar

Ovaj upitnik je namijenjen zainteresovanim firmama/kompanijama iz Republike Srpske koje žele da ostvare saradnju sa firmama/kompanijama iz Austrije tj. da plasiraju svoju robu i usluge na tržište Austrije i pronađu partnere za saradnju.

Informacije koje predate će biti dodatno obrađene, prevedene i postavljenje kao dio Poslovnog registra na stranici Predstavništva Republike Srpske u Austriji.