U Beču održano predavanje ,,Uloga Srba u evropskoj kulturi“

U Zajednici srpskih klubova u Beču održano je predavanje ,,Uloga Srba u evropskoj kulturi“ na kojem je istaknut značaj očuvanja jezika i kulturne baštine kroz različite sfere života Srba u Austriji, a ovom prilikom predstavljena je i knjiga ,,Istorijske (ne)prilike“ profesora Predraga Markovića.

Tokom predavanja je istaknuto da su imena Srba uvijek bila dio evropske i svjetske istorije, veliki umovi i značajni naučnici bili su ambasadori kulture i predstavljali su Srbe van matične zemlje, te da je njihov značaj nemjerljiv, ali da svijest o tome mora biti veća.

“Od naših predaka do 21.veka mi više donosimo evropskoj kulturi, nego što je naša veličina i dan danas još uvek dajemo evropskoj kulturi. Srpska kultura je policentrična kultura i treba da ima više cenatra, Beograd, Novi Sad, Niš, Banjaluku, ali bi po broju Srba Beč morao da bude jedan od velikih centara srpske kulture”, rekao je Marković, direktor Instituta za savremenu istoriju Beograd.

Veliku ulogu u predstavljanju srpske kulture u Austriji nekada je imala njihova sugrađanka Vilhelmina Mina Karadžić, kćerka Vuka Karadžića, koja je gradila mostove kulture između dva naroda. Danas tu ideju sprovodi istoimeno Udruženje iz Beča.

,,Moja ideja jeste da u okviru Zajednice, ali i u okviru Društva organizujemo različite tribine na temu očuvanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma, jer je ono jedinstveno, pogotovo danas kad smo svi ovde izloženi asimilaciji i kada naša deca imaju, u stvari, problem identiteta”, kaže Svetlana Matić iz austrijsko-srpskog kultrunog društva ,,Vilhelmina Mina Karadžić“.

Veliki doprinos daju i predstavnici srpske zajednice uključeni u politički život Austrije. Kroz djelovanje na različitim nivoima vlasti istrajavaju u promociji srpske baštine. Silvija Janković u trci je za predsjednicu opštine 5. bečkog okruga na predstojećim 11. oktobra.

“Tu sam našla atmosferu koja mi odgovara, gdje mogu da se potrudim i imam svoje ideje, projekte, hoćemo da gradimo jednu novu školu u 5.okrugu”, kaže Silvija Janković koja se kandiduje ispred Socijalističke partije Austrije.

Markus Franc, predsjednik 10. bečke opštine, u kojoj živi veliki broj građana srpskog porijekla, smatra da je od ključnog značaja saradnja u oba smjera.

,,Važno je da se stupi u kontakt sa mladim ljudima. Beč, ali posebno 10. okrug daje mnogo mogućnosti tim ljudima, koji se politički angažuju u srpskoj zajednici, da stvore nešto i da se integrišu u zajednicu”, kaže Markus Franc.