Webinar: Podrška izvozno orijentisanim kompanijama iz Republike Srpske

Predstavništvo Republike Srpske u Republici Austriji u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka organizuje webinar na temu “Podrška izvozno orijentisanim kompanijama iz Republike Srpske.”

O samom programu podrške govoriće nam Mladen Filipović koji je od 2012.godine šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji sa ciljem da za interese i potrebe Republike Srpske uspostavlja, održava i unapređuje poslovne odnose sa  subjektima u Republici Austriji na svim nivoima.

O ČEMU ĆETE SLUŠATI NA OVOM WEBINARU?

Cilj projekta je da se intenzivira saradnja i pruži podrška domaćim izvozno orijentisanim  kompanijama pri povezivanju sa ključnim sektorima i kompanijama u Republici Austriji. Radi  efikasnije komunikacije sa kompanijama, institucijama i javnosti u Republici Srpskoj  Predstavništvo je definisalo tri faze projekta podrške:

Prva Faza – BIZ REGISTAR  

Biznis registar je prije svega namijenjen kompanijama koje su izvozno orijentisane, te  privrednim subjektima koji sarađuju ili planiraju da započnu saradnju sa potencijanim  partnerima u Republici Austriji, a uputnik za registraciju svi zainteresovani mogu pronaći na  internet stranici Predstavništva. https://www.rep-srpska.at/business-register/

Trenutno u Biznis registru, koji je dostupan prioritetno na njemačkom jeziku, imamo  registrovano te su obradi oko 200 kompanija iz Republike Srpske. Osnovni cilj je da  pomognemo domaćim privrednicima da, uz već postojeću saradnju, pridobiju nove partnere  u Republici Austriji.

Takođe, u zavisnosti od potreba kompanija, Predstavništvo će organizovati konsultacije,  sastanke i seminare za zainteresovane privrednike i potencijalne partnere u Austriji, u skladu  sa mogućnostima i mjerama koje su na snazi zbog pandemije virusa korona.

Druga faza – OUTREACH PROGRAM  

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji aktivno radi na komunikaciji sa austrijskom  poslovnom zajednicom, kompanijama i privrednim organizacijama, a ponude za saradnju sa  kompanijama iz Republike Srpske upućene su na preko 150 adresa potencijalnih poslovnih  partnera u Austriji.

Selekcija poslovnih subjekata širom Austrije urađena je na osnovu sektora kojem pripadaju i  na osnovu baze podataka koju imamo, te dosadašnje dobre saradnje sa partnerima u Austriji. Trenutno je fokus usmjeren na metalski i drvoprerađivački sektor, koji tradicionalno  predstavljaju oblasti u kojima izvozno orijentisana preduzeća iz Republike Srpske imaju  konkurentnu ponudu.

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji je u međuvremenu dobilo odgovore od nekoliko  značajnih austrijskih kompanija koje su izrazile interesovanje za saradnju sa firmama iz  Republike Srpske, a u narednom periodu će se raditi na sortiranju ponuda i preduzimanju  daljih koraka ka uspostavljanju konkretnih oblika partnerstva između kompanija iz Republike  Srpske i Austrije.

Takođe, u okviru mjera podrške privredi Republike Srpske, Predstavništvo Republike Srpske  u Austriji redovno poziva, putem medija i putem naše zvanične internet stranice, kompanije iz  Republike Srpske da se registruju u Biznis registar Predstavništva, koji predstavlja bazu  podataka za komunikaciju i povezivanje sa ključnim sektorima u Austriji.

Treća faza – SHOW ROOM  

Pored navedenog, ukoliko se ukaže potreba da neke od kompanija direktno u Austriji  predstave svoje proizvode ili usluge, postoji mogućnost da se predstavljanje realizuje u  okviru izložbeno-prodajnog salona u Lincu koji je uz podršku Vlade Republike Srpske  otvoren u maju 2019. godine.

Predstavništvo je preuzelo direktnu koordinaciju te je uz angažovanje jedne stručne osobe  koja će vršiti prezentaciju kompanija kao i uspostavljati direktne kontakte između kompanija  u poslovnom prostoru i austrijskih partnera sa ciljem ostvarivanja poslovne saradnje. Kao  rezultat aktivnosti Predstavništva, već se ukazala mogućnost saradnje za više kompanija u  poslovnom prostoru te se pripremaju ponude za moguću poslovnu saradnju u Austriji.

Trenutno se u poslovnom prostoru u Lincu predstavlja oko 30 kompanija iz različitih oblasti  (od građevinskih materijala, stolarije do proizvođača namještaja, do proizvodnje čajeva,  farmaceutskih proizvoda i drugih usluge). Osnovni cilj, pored toga da se useli još veđi broj  kompanija iz Republike Srpske, je promocija interesa i potencijala privrede Republike Srpske  u inostranstvu, te uspostavljanje privrednih veza na tržištu Evropske unije (prije svega,  Austrije, Njemačke i Češke).

PREDAVAČ: Mladen Filipović

Od 2012.godine je na čelu Predstavništva Republike Srpske u Austriji sa ciljem da za  interese i potrebe Republike Srpske uspostavlja, održava i unapređuje poslovne odnose sa  subjektima u Republici Austriji na svim nivoima.

Rođen u Sarajevu, gdje je započeo osnovnu školu a nastavio dijelom u Zagrebu i Manhajmu,  SR Njemačka. Nakon iseljavanja sa porodicom u Kanadu, završava gimnaziju u Torontu,  Kanada.

Po povratku u Evropu, magistrira na Univerzitetu za ekonomiju i poslovnu administraciju u  Beču (Wirtschaftsuniversität Wien WU), smjer Međunarodno poslovno pravo i Upravljanje  javnim preduzećima (Public Management).

Prethodno je bio na pozicijama šefa odjeljenja Bankassurance za Austriju i Jugoistočnu  Evropu u Allianz Global Assistance, pokrivajući 14 zemalja iz centrale u Beču snoseći  odgovornost poslovanja u 14 zemalja kao i Prvi sekretar Stalne Misije BiH pri Oranizaciji za  bezbjednost i saradnju Evrope (OEBS), Ujedinjenih nacija (UN) i drugih međunarodnih  organizacija u Beču, gde je učestvovao u pripremnim pregovorima uoči OEBS samita u  Astani. Kao ekspert iz javnog i privatnog sektora, Filipović je učestvovao u brojnim  savjetodavnim, i projektima tehničke pomoći OEBS-a, Svjetske Banke kao i razvojnih  agencija u Jugoistočnoj Evropi.

NAČIN UČEŠĆA:

Popunite PRIJAVNI OBRAZAC

Svi prijavljeni učesnici će dobiti link za učešće putem zoom platforme.

Datum održavanja webinara: 20.11.2020.

Vrijeme održavanja webinara: 13.00h

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas putem:

e-maila: trening@icbl.ba

Telefona: +387 (0)51 340 603