Poziv za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje

Ministarstvo finansija Republike Srpske objavilo je Poziv za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje u kojem se pozivaju svi potražioci koji nisu verifikovali svoja potraživanja po osnovu stare devizne štednje, čije izmirenje je u nadležnosti Republike Srpske, da podnesu zahtjev za verifikaciju u periodu od 15. marta 2022. godine do 15. maja 2022. godine Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

Poziv Ministarstva finansija u kojem je navedena potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva možete pronaći u prilogu.