Vlada Republike Srpske poziva građane da se upišu u Registar dijaspore

Vlada Republike Srpske nedavno je donijela Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra dijaspore.

Namjera Vlade Srpske je da podstakne razmjenu znanja i iskustva između dijaspore i institucija, udruženja i pojedinaca u Republici Srpskoj, te da ta saradnja bude obostrana. Uspostavljanjem Registra dobićemo preciznije podatke o broju i strukturi pripadnika dijaspore, te ćemo na osnovu toga moći da adekvatno planiramo aktivnosti.

Želja nam je da dijaspora ima aktivniju ulogu i da im se omogući da predlažu odgovarajuće aktivnosti. Kroz ovakav institucionalan pristup moći ćemo bolje da prepoznamo koji su to izazovi sa kojima se suočavaju naši građani u inostranstvu, te da naše aktivnosti prilagodimo na način da pružimo efikasniju podršku građanima u dijaspori, ali i u Republici Srpskoj.

Ovom prilikom pozivamo naše građane u dijaspori da posjete internet stranicu www.dijasporars.com, da ispune odgovarajući formular i upišu se u Registar. Upis u Registar dijaspore je dobrovoljan i besplatan, dakle ne iziskuje plaćanje članarine niti bilo kakvih sličnih davanja za buduće članove.

Nosilac aktivnosti je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, a formular za prijavu dostupan je na linku:

Registar Dijaspore