Položen kamen temeljac za srpsku kapelu u Mauthauzenu

U opštoj kulturi sjećanja Mauthauzen je poznat kao najveći koncentracioni logor Trećeg rajha na području Ostmarka, kako se pod nacistima zvala Austrija.

Na vojničkom groblju u austrijskom gradu Mauthauzenu položen je kamen temeljac za izgradnju spomen-kapele posvećene Srbima, koji su stradali u ovom logoru u Prvom svetskom ratu.

Srpska zajednica u Austriji zakupila je zemljište od Austrije na 99 godina i to sredstvima Republike Srpske. Mauthauzen je poznat kao najveći koncentracioni logor Trećeg rajha na području Ostmarka, kako se pod nacistima zvala Austrija. Uloga Mauthauzena u industriji državne smrti postavljena je, međutim, četvrt veka ranije, u jesen 1914, paralelno sa prvim operacijama austrougarske vojske na Balkanu i u Galiciji, kada je ta mala opština određena za lokaciju zarobljeničkog logora. Na Vojničkom spomen-groblju Mauthauzen danas leži blizu 11.000 žrtava Prvog i oko 5.000 Drugog svetskog rata.

I dok o nacističkim žrtvama Mauthauzena postoji solidna baza podataka, stanovnici ranijeg logora su često nepoznati. Zbog toga je i teško odgovoriti koliko je Srba među 11.000 u zarobljeništvu umrlih i na okolnim poljima ispod bezimenih kamenih krstova pokopanih zarobljenika.

Ni Srpska pravoslavna Crkva ne izlazi sa konačnim brojem, ali na osnovu istorijskih izvora i arhiva, pre svega austrijskog Crnog krsta kao organizacije koja se nadideološki i nadnacionalno bavi njegom vojničkih spomen-obilježja, računa se sa nekoliko hiljada.

Hram se podiže u slavu Božju i čast Svetih mučenika, za pravoslavne zarobljenike i spokoj svih koji su tamo našli svoj večni mir. Sada, sto godina kasnije, savremeno čovječanstvo mora da pronađe odgovor na nove izazove miru i iz prošlosti izvuče pravne pouke. Sećanjem na strahote Prvog svetskog rata, pomenom na ovom mestu, svi pokazujemo hrabrost.

Kapela će biti izgrađena pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.