Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju izmedju EU i BiH stupio na snagu 1.juna 2015 godine

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) izmedju Evropske Unije i Bosne i Hercegovine potpisan je još u junu 2008 godine a od 1.juna 2015 stupio je i zvanično na snagu. Stupanje sporazuma na snagu doprinijeće povećanju povjerenja investitora i omogućiće pristup tržištima EU i BiH i kompanijama iz BiH i onima iz EU.

Od sada će SSP biti glavni okvir koji uređuje odnose između Evropske Unije i Bosne i Hercegovine sa ciljem da dodatno pripremi zemlju za članstvo u EU. Sporazum se sastoji od 10 glava i obuhvata:opšti princip, politički dialog,regionalnu saradnju te slobodno kretanje robe.

Ovim sporazom posebno su regulisani institucionalni okviri Bosne i Hercegovine poput Savjet SSP, Komitet SSP, takođe će između Evropskog parlamenta i Parlamenta BiH biti uspostavljen SSP Parlamentarni komitet. Stupanje na snagu SSP sporazuma prodrazumjeva i određene adaptacije poput ulaska Hrvatske u Evropsku Uniju.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u buduće ce biti glavni okvir za odnose EU i BiH i njegova primjena će doprinijeti daljim pripremama BiH za članstvo u EU.